2009:20 Långbensgrodaa i Blekinge - inventering 2007-2009

Om publikationen

Löpnummer: 2009:20

Diarienummer: 511-1080-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:20

Länsstyrelsen har under 2007-2009 inventerat långbensgrodan i Blekinge inom ramen för åtgärdsprogrammet för långbensgroda. Till största delen kontrollerades gamla fyndlokaler, men även nya lekvaten eftersöktes. Totalt inventerades 340 vatten. Förekomst avlångbensgroda konstaterades i 255 av dem, vilket motsvarar ca en tredjedel av det totala antalet kända lekvatten i Sverige. 100 av
lokalerna var inte kända sedan tidigare utan upptäcktes under inventeringsperioden.

Kontakt