2009:19 Bottenfauna i Landabäcken vid Tombäck, kiselalger i Mörrumsån vid Persa kvarn 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2009:19

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:19

Calluna har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge genomfört bottenfaunaprovtagning i Landabäcken vid Tombäck, nära gränsen mot Kalmar län och kiselalgsprovtagning vid Persa Kvarn i Mörrumsån, strax norr om Mörrum. Syftet har varit inventering av arter och bedömning av faunans/algsamhällets naturvärde och även bedömning enligt Naturvårdsverkets nya och gamla (för bottenfauna) bedömningsgrunder (2007:4 samt rapport 4913).

Kontakt