2009:16 Gaddsteklar på sandmarker i Blekinge - en inventering av nio lokaler i Olofströms, Ronneby och Sölvesborgs kommuner 2007 - 2008.

Om publikationen

Löpnummer: 2009:16

Diarienummer: 511-1080-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:16

Under 2007 inventerades vildbin (solitära bin och humlor) och andra gaddsteklar på fem lokaler i Ronneby kommun (Kallinge flygplats, Kallinge täkt, Mölleryd, Johannishus och Leråkra) och under 2008 inventerades fyra lokaler i västra Blekinge (Ljungryda, Lörby, Sölve och Hjärthalla)

Kontakt