2009:15 Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2009:15

Diarienummer: 511-1080-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:15

Under 2009 inventerades de tre kända lokalerna
för strandpadda på Listerlandet för att få ett
grepp om förekomsten. De tre lokalerna Sölve grustag, Lörby grustag och Sillnäs besöktes både dagtid i jakt på lekvatten, äggsträngar, larver och småpaddor samt
nattetid lyssnandes efter spel mm. Inventeringen
försökte i görligaste mån samordnas med årets inventering av strandpadda i Bromölla kommun.

Kontakt