2009:14 Kommunernas planering för resurser för kunskapsbaserad vård i Blekinge län 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2009:14

Diarienummer: 701-615-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:14

Regeringen har gett Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att öka antalet tillsynsinsatser samt utveckla tillsynen av missbruks- och beroendevården under 2008-2010.

Kontakt