2009:13 Skyddsvärda träd på kyrkogårdar i Blekinge.

Om publikationen

Löpnummer: 2009:13

Diarienummer: 511-1080-09

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:13

Länsstyrelsen inventerar sedan 2006 skyddsvärda träd i Blekinge. Som skyddsvärt träd räknas:

  • Grova träd med en omkrets på 250 cm eller mer (80 cm i diameter)
  • Döda träd eller hålträd med en omkrets på 94 cm eller mer (30 cm i diameter)
  • Hamlade träd
  • Alléträd

Under 2008 har samtliga kyrkogårdar i länet inventerats. Information om skyddsvärda träd på kyrkogårdar och resultaten av inventeringen har skickats ut till samtliga församlingar och kyrkogårdsförvaltningar där det förekom skyddsvärda träd på kyrkogårdarna.

Kontakt