2009:11 Barn i familjehem i Blekinge län 2007-2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:11

Diarienummer: 701-9135-07 och 701-9985-08

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2009:10

Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år lämna en förteckning till länsstyrelsen i länet över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem enligt 7 kap 1 § Socialtjänstförordningen (2001:937). Under senare år har Länsstyrelsen i Blekinge med anledning av ändringar
i lagstiftningen även bett kommunerna om att lämna uppgift om vårdnadsöverflyttningar som gjorts avseende barn i familjehem.

Kontakt