Lavar och luftkvalitét - uppföljning av lavfloran i Blekinge län 2008

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Lavar 

Denna rapport redovisar resultatet från en återinventering och uppföljning av lavfloran i
Blekinge län på uppdrag av Blekinge luftvårdsförbund. Den första undersökningen genomfördes 2003 och under 2008 har en första återinventering genomförts. Under 2008 återbesöktes 26 träd fördela på sex olika och väl spridda lokaler i länet.

Kontakt