Åtgärdsförslag för att gynna flodpärlmusslan i torrfårorna vid Hemsjö övre och nedre kraftverk i Mörrumsån 2008

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Mörrumsån flodpärlmussla

Emåförbundet 2008. På uppdrag av Karlshamns kommun

Kontakt