Åtgärdsförslag för att gynna flodpärlmusslan i torrfårorna vid Hemsjö övre och nedre kraftverk i Mörrumsån 2008

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Mörrumsån flodpärlmussla

Emåförbundet 2008. På uppdrag av Karlshamns kommun

Kontakt