2008:9 Bottenfauna i tre sjöars profundal och litoral.

Om publikationen

Löpnummer: 2008:9

Diarienummer: 502-5625-05

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2008:9

Bottenfaunan (dvs djur som lever på botten) i Horsasjön, Vitavatten (Rösjö) och Vitavatten (Baggeboda) undersöktes i november 2006. I alla sjöar togs prover i både profundal-, sublitoral- och litoralzonen. Syftet var att erhålla kunskap om bottenfaunans artrikedom och naturvärde i de sjöar i Blekinge som innehåller blågrönbakterien Nostoc zetterstedtii, som är en oligotrofiindikator.

Kontakt