2008:8 Flodpärlmusslan i Blekinge - Undersökning av genetisk populationsstruktur

Om publikationen

Löpnummer: 2008:8

Diarienummer: 502-5625-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:8

Som ett led i arbetet med att bevara flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera i Blekinge gjordes en undersökning av den genetiska strukturen i populationer från Nättrabyån, Mieån, Silletorpsån och Bräkneån.

Kontakt