2008:6 Grundvatten i Blekinge - övervakning av brunnar och källor

Om publikationen

Löpnummer: 2008:6

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:6

Grundvattenkvaliteten övervakas i enskilda brunnar och källor runt om i Blekinge. Resultatet visar att försurningen är det största problemet och att nitrat, järn, mangan och aluminium är andra ämnen som kan vara orsaken till försämrad kvalitet på grundvattnet.
Den regionala övervakningen av källor har pågått sedan 1980-talet och enskilda brunnar började provtas i mitten av 1990-talet.

Kontakt