2008:5 Stigande havsnivå- konsekvenser för fysisk planering

Om publikationen

Löpnummer: 2008:5

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 978-91-85587-66-7

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:5

Med anledning av den intensifierade uppmärksamheten kring klimatförändringar beslöt Länsstyrelsen i Skåne län under senhösten 2006 att initiera ett projektet avseende hur en stigande havsytenivå påverkar den fysiska planeringen. Anledningen till att länsstyrelsen valde att titta närmare på effekterna aven stigande havsytenivå var länets erosionsutsatta kust med en stor andel befintlig eller planerad bebyggelse i kustnära områden. Projektet blev länsövergripande då Länsstyrelsen i Blekinge län under våren 2007 anslöt och arbetet har utförts tvärsektoriellt då både avdelningar för samhällsbyggnad och miljö har varit involverad i framtagandet av det slutliga materialet.

Kontakt