2008:5 Historiska våtmarker i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2008:5

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:5

Äldre våtmarkslägen har kartlagts via äldre kartunderlag, Generalstabskartan från 1870 och Häradskartan från 1920. i hela länet har ca 60 procent av våtmarksytan dikats ut från 1870-talet fram till idag.

Kontakt