2008:4 Källfördelning- kväve och fosfor

Om publikationen

Löpnummer: 2008:4

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 104

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:4

Länsstyrelsen har gett i uppdrag till ALcontrol att göra en modellberäkning av vilka källor som bidrar till tillförsel av kväve och fosfor till Blekingekusten.
Källfördelningsmodellen ger i grova drag en bild av vilka källor till kväve och fosfor som finns inom olika avrinningsområden i Blekinge län. Totalt 37 avrinnings- och kustområden ingår samt Öarna i havet.

Kontakt