2008:35 Kiselalgsundersökning i Blekinge län 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2008:35
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2008:35

Mikroalg har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge undersökt kiselalger på sju vattendragslokaler och i en sjö. Undersökningen är ett led i karakteriseringsarbetet av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och syftar dels till att öka miljötillståndet i länet och dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

Kontakt