2008:35 Kiselalgsundersökning i Blekinge län 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2008:35

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:35

Mikroalg har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge undersökt kiselalger på sju vattendragslokaler och i en sjö. Undersökningen är ett led i karakteriseringsarbetet av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och syftar dels till att öka miljötillståndet i länet och dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

Kontakt