2008:34 Trollsländsinventering 2008 - Inventering av skyddsvärda samt Natura 2000-områden i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2008:34
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2008:34

Inventering utfördes vid Siesjön, Mörrumsån, tre sträckor vid Bräkneån (+Äskan), Nässjön, Blanksjön, Vambåsa norra, Lyckebyån, Färskesjön samt Slättamossen. Syftet var dels att samla in underlag för eventuella skydd av områden, dels att utföra basinventering av tre Natura 2000- områden (Vambåsa norra, Siesjö samt Sjöarp/Nässjön ) som rapporterats hysa citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis.

Kontakt