2008:33 Bottenfauna i Bräkneån, Lyckebyån och i Färskesjön 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2008:33
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2008:33

Calluna har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge genomfört bottenfaunaprovtagning i Bräkneån, Lyckebyån och i Färskesjön. Ingen av lokalerna är provtagen sedan tidigare, men det finns bottenfaunaundersökningar från närområdet i vattendragen och vi har där jämfört resultaten med tidigare undersökningar.

Kontakt