2008:33 Bottenfauna i Bräkneån, Lyckebyån och i Färskesjön 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2008:33

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:33

Calluna har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge genomfört bottenfaunaprovtagning i Bräkneån, Lyckebyån och i Färskesjön. Ingen av lokalerna är provtagen sedan tidigare, men det finns bottenfaunaundersökningar från närområdet i vattendragen och vi har där jämfört resultaten med tidigare undersökningar.

Kontakt