2008:32 Strandpadda och grönfläckig padda i Blekinge 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:32
Diarienummer:
511-1033-07
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2008:32

Denna rapport innehåller beskrivningar av 24 lokaler för strandpadda och grönfläckig padda i Blekinge 2007, varav åtta finns i Sölvesborgs kommun och 16 i Karlskrona kommun. Lokalerna har bedömts utifrån sina kvalitéer för respektive art samt om det finns behov av
biotopförbättrande åtgärder.

Kontakt