2008:32 Strandpadda och grönfläckig padda i Blekinge 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008:32

Diarienummer: 511-1033-07

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:32

Denna rapport innehåller beskrivningar av 24 lokaler för strandpadda och grönfläckig padda i Blekinge 2007, varav åtta finns i Sölvesborgs kommun och 16 i Karlskrona kommun. Lokalerna har bedömts utifrån sina kvalitéer för respektive art samt om det finns behov av
biotopförbättrande åtgärder.

Kontakt