2008:30 Kartläggning av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och unga 2008 i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:30
Diarienummer:
701-4343-08
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2008:30

I Regleringsbrevet för 2006/2007 fick länsstyrelserna Regeringens uppdrag att särskilt utöva strukturerad och operativ tillsyn av samtliga enskilda och offentliga verksamheter där barn och unga gavs insatser av socialtjänsten. Tonvikten skulle ligga på kvalitet och säkerhet samt att brister skulle åtgärdas.

Kontakt