2008:27 Arbetet mot våld i nära relationer–kartläggning i Blekinge län 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2008:27
Diarienummer:
801-3624-2008
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2008:27

Länsstyrelsen har sedan 2006 fördelat utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka
kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och till barn som bevittnat våld. Rörande hedersrelaterat våld och förtryck lämnar Länsstyrelsen stöd till insatser som avser förebyggande arbete.

Kontakt