2008:26 Inventering av glacialrelikta kräftdjur i Blekinge 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2008:26
Diarienummer:
502-6870-08
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2008:26

Inventering av glacialrelikta kräftdjur har genomförts under 2008 i Stora Kroksjön, Karlshamns kommun, samt Blanksjön och Galtsjön i Ronneby kommun. Tre relikta kräftdjursarter påträffades i Stora Kroksjön. I Blanksjön och Galtsjön noterades däremot inga relikta kräftdjur. Samma resultat uppnåddes även vid övriga undersökningar under 1990- och 2000-talet.

Kontakt