2008:26 Inventering av glacialrelikta kräftdjur i Blekinge 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2008:26

Diarienummer: 502-6870-08

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:26

Inventering av glacialrelikta kräftdjur har genomförts under 2008 i Stora Kroksjön, Karlshamns kommun, samt Blanksjön och Galtsjön i Ronneby kommun. Tre relikta kräftdjursarter påträffades i Stora Kroksjön. I Blanksjön och Galtsjön noterades däremot inga relikta kräftdjur. Samma resultat uppnåddes även vid övriga undersökningar under 1990- och 2000-talet.

Kontakt