2008:25 Anmälningar av missförhållanden kartläggning 2007 i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:25
Diarienummer:
701-333-08
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2008:25

Den 1 januari 1999 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen om att var och en som är verksam inom omsorger om äldre och funktionshindrade har skyldighet att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om eller uppmärksammar ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild (Lex Sarah).

Kontakt