2008:24 Kvalitetssäkring av eventuellt förorenade områden i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:24

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:24

Länsstyrelsen i Blekinge län har under början av år 2008 genomfört ett kvalitetssäkringsprojekt angående vissa uppgifter av de drygt 2 800 tidigare identifierade och eventuellt förorenade områdena i länet. Den ursprungliga anledningen till detta var att Naturvårdsverket, som samordnar identifieringsarbetet i landet, har begärt att uppgifter om alla eventuellt förorenade områden ska samlas i en central databas som kommer att bli offentlig.

Kontakt