2008:21 Naturvärdesbedömning av vattendrag i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2008:21

Diarienummer: 502-5185-07

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:21

Många vattendrag i Blekinge har höga naturvärden, men är samtidigt påverkade av fysiska ingrepp. 17 vattendrag har bedömt med avseendepå naturlighet, förekomst av hotade arter och artrikedom i stort. Mörrumsån är det vattendrag som hyser högst värden. Även Bräkneån, Silletorspsån och Ulvsbäcken har högt naturvärde. Årydsån och Farabolsån är två vattendrag som får lågt naturvärde.

Kontakt