2008:20 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge 2008-2009

Om publikationen

Löpnummer: 2008:20

Diarienummer: 405-4674-08

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:20

Av bostadsmarknadsenkäten 2008-2009 (dnr 405-08967-2007) framgår att länets kommuner generellt har brist på centralt belägna bostäder, möjligen med undantag för Olofström. Olofströms problem är att kommunen har centralt belägna bostäder, men att dessa har fel
storlek. Där finns framförallt tvårumslägenheter som idag saknar större efterfrågan, så egentligen råder det brist även i Olofströms centrala delar.

Kontakt