2008:19 Marin inventering av makroalger i anslutning till Utklippans naturreservat i Blekinge, oktober 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008:19

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:19

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge ge nom för des
en marin inventering av makrovegetation i ett vattenområde i anslutning till Utklippans naturreservat den 4 oktober 2007. Inventeringsområdet avgränsades så att grundområdena Rosenklintsgrunden, Holmebåden, V.Kullen, Utmylingen, Släthäll och området ost, sydost och sydväst om Utklippan ingick.

Kontakt