2008:18 Marin inventering av makrovegetation inom vattenområdet tillhörande Eriks-berg, Eriksbergs stränder, Bockö-Mjöö och Tjärö naturreservat i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2008:18

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:18

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge ge nom för -
des en marin inventering av makrovegetation 27-30
augusti och 26 september 2007. Syftet med inventeringen var att få underlag för planering av ett eventuellt marint naturreservat.

Kontakt