2008:17 Bottenfauna i fyra vattendrag i Blekinge län 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:17
Diarienummer:
502-3238-07
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2008:17

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Calluna AB under juni 2007 utfört bottenfaunaundersökningar
i fyra vattendrag; Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Lyckebyån. Syftet var att undersöka artrikedomen i vattendragen och även att bedöma bottenfaunan
med avseende på försurningspåverkan och belastning av organiska ämnen/näringsämnen.

Kontakt