2008:17 Bottenfauna i fyra vattendrag i Blekinge län 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008:17

Diarienummer: 502-3238-07

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:17

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Calluna AB under juni 2007 utfört bottenfaunaundersökningar
i fyra vattendrag; Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Lyckebyån. Syftet var att undersöka artrikedomen i vattendragen och även att bedöma bottenfaunan
med avseende på försurningspåverkan och belastning av organiska ämnen/näringsämnen.

Kontakt