2008:16 Den sociala barn- och ungdomsvården 2006-2007 i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:16

Diarienummer: 701-0675-08

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2208:16

På regeringens uppdrag till länsstyrelserna har en omfattande tillsyn av den sociala barn- och ungdomsvården genomförts under 2006 och 2007. Tonvikten har legat på insatsernas säkerhet och kvalitet, likaså rättssäkerheten.

Kontakt