2008:16 Den sociala barn- och ungdomsvården 2006-2007 i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:16
Diarienummer:
701-0675-08
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2208:16

På regeringens uppdrag till länsstyrelserna har en omfattande tillsyn av den sociala barn- och ungdomsvården genomförts under 2006 och 2007. Tonvikten har legat på insatsernas säkerhet och kvalitet, likaså rättssäkerheten.

Kontakt