2008:15 Elfisken i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:15

Diarienummer: 581-8742-07

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:15

Resultaten från elfisken på 20 lokaler redovisas i rapporten. De flesta lokalerna är bra öringbiotoper och tillgängliga för havsvandrande fisk. Reproduktion av öring utvärderas för de lokaler där den förekommer. Flera års fisken redovisas för de lokaler som har fiskats flera gånger. Artrikedomen är stor i vattendragen. Sammanlagt har 21 arter inklusive flod- och signalkräfta fångats. Lokalerna i Mörrumsån (13 arter) och Bräkneån (12 arter) är de artrikaste i länet.

Kontakt