2008:13 Bottenfauna i Blekinge län 2007 - undersökning av 20 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2008:13

Diarienummer: 581-5070-07

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:13

Bottenfaunan (dvs djur som lever på botten) i 20 vattendrag undersöktes i oktober och november 2007. Syftet var att erhålla kunskap om bottenfaunans artrikedom och naturvärde i både kalkade och okalkade vattendrag. Proverna utvärderades med avseende på försurning, förorening och naturvärde.

Kontakt