2008:12 Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:12

Diarienummer: 405-08967-2007

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2008:12

2008 års Bostadsmarknadsenkät, bostadsmarknad och byggande i Blekinge

Kontakt