2008:10 Sjöhjortronets lämplighet som indikator för miljömålen Bara naturlig försurning,Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv

Om publikationen

Löpnummer:
2008:10
Diarienummer:
502-5625-05
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag 2008:10

Detta är en första delrapport från undersökningen av lämpliga indikatorarter för stabila vattenmiljöer och artrikedom. Den rödlistade makroskopiska cyanobakterien sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) har föreslagits som en lämplig indikator.

Kontakt