Vandringshinder för fisk i Bräkneån

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport

Denna rapport redovisar förslag på förbättrade möjligheter till fiskvandring vid de från Östersjön första tio (10) förekommande vandringshindren för fisk i Bräkneån inom Blekinge län. Bräkneån är ett av Blekinge läns många havsöringsförande vattendrag och hyser i övrigt intressant och värdefull fauna och flora.

Kontakt