Vandringshinder för fisk i Bräkneån

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport

Denna rapport redovisar förslag på förbättrade möjligheter till fiskvandring vid de från Östersjön första tio (10) förekommande vandringshindren för fisk i Bräkneån inom Blekinge län. Bräkneån är ett av Blekinge läns många havsöringsförande vattendrag och hyser i övrigt intressant och värdefull fauna och flora.

Kontakt