Blekingekusten- västra Hanöbukten

Om publikationen

Löpnummer: Högskolan Kalmar 2007:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1402-6198

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 81

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Hanöbukten

Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten

Kontakt