Blekingekusten- västra Hanöbukten

Om publikationen

Löpnummer:
Högskolan Kalmar 2007:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1402-6198
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
81
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Hanöbukten

Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten

Kontakt