2007:9 Screening av läkemedelsrester i lakvatten, avloppsvatten och slam i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:9

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2007:9

Läkemedel används i stor utsträckning och under det
senaste decenniet har läkemedel alltmer uppmärksammats som angelägna föroreningar i miljön. Tre grupper av läkemedel inkluderades i detta screeninguppdrag: antibiotika, anti-inflammatoriska ämnen samt hormoner. Totalt sett har 22 prover i matriserna slam, avloppsvatten och lakvatten analyserats. Syftet med studien var att bestämma koncentrationen av utvalda substanser i olika matriser för Blekinge samt att diskutera olika källors betydelse för belastningen i miljön.

Kontakt