2007:8 Hotade svamparter i Blekinge - sammanställning av fynd t.o.m. år 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:8
Diarienummer:
502-5889-05
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
172
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2007:8

Svampar inventeras ideelt av Blekinges Flora och Sveriges Mykologiska Förening. Fynd fram till 2006 har sammanställts i en rapport med beskrivningar av de ingående svamparna samt tillhörande kartor på lokalerna uppdelat kommunvis.

Kontakt