2007:8 Hotade svamparter i Blekinge - sammanställning av fynd t.o.m. år 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:8

Diarienummer: 502-5889-05

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 172

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2007:8

Svampar inventeras ideelt av Blekinges Flora och Sveriges Mykologiska Förening. Fynd fram till 2006 har sammanställts i en rapport med beskrivningar av de ingående svamparna samt tillhörande kartor på lokalerna uppdelat kommunvis.

Kontakt