2007:6 Gaddsteklar från östra Blekinge - samt Ire naturreservat

Om publikationen

Löpnummer: 2007:6

Diarienummer: 511-446-05

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2007:6

Gaddstekelfaunan har under sommaren 2006 undersökts på fyra lokaler i östligaste Blekinge samt en i landskapets västra del. Tre av lokalerna i öster (Skjutbanan, Häljarum och Sibbaboda) är sådana med stor andel öppen sand. Den fjärde i öster (Steneryd) samt den i väster (Ire) är lövängar med hamlade ädellövträd.

Kontakt