2007:6 Gaddsteklar från östra Blekinge - samt Ire naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:
2007:6
Diarienummer:
511-446-05
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2007:6

Gaddstekelfaunan har under sommaren 2006 undersökts på fyra lokaler i östligaste Blekinge samt en i landskapets västra del. Tre av lokalerna i öster (Skjutbanan, Häljarum och Sibbaboda) är sådana med stor andel öppen sand. Den fjärde i öster (Steneryd) samt den i väster (Ire) är lövängar med hamlade ädellövträd.

Kontakt