2007:5 Inventeringsmetod för sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) och näcköra (Nostoc parmelioides)

Om publikationen

Löpnummer:
2007:5
Diarienummer:
502-5863-05
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2007:5

Sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) är en sällsynt makroskopisk cyanobakterie som sedan 2005 är rödlistad och klassas som hänsynskrävande (NT). Arten indikerar stabila, icke sura men oligotrofa (näringsfattiga) klarvattensjöar och har sedan 1997 årligen övervakats i den regionala miljöövervakningens regi i Blekinge.

Kontakt