2007:4 Bottenfauna i Blekinge län 2006 Uppföljning av försurnings- och kalkningseffekter i tio vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2007:4
Diarienummer:
581-4749-06
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2007:4

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Calluna AB under november 2006 utfört bottenfaunaundersökningar i tio kalkningspåverkade vattendrag. Syftet var att följa upp den biologiska effekten av kalkning i länets vattendrag. Vi har bedömt
bottenfaunan med avseende på försurningspåverkan, men också med avseende på belastning av organiska ämnen/näringsämnen och diversitet/naturvärde

Kontakt