2007:22 Barn i familjehem i Blekinge län 2005 - 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:22

Diarienummer: 701-0460-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2007:22

Denna rapport bygger på de förteckningar över barn som vistats i familjehem eller annat enskilt hem 2005 och 2006, som senast den 31 januari varje år ska skickas av kommunen till länsstyrelsen i länet. Förteckningarna har kompletterats med bl a uppgift om vårdnadsöverflyttningar som gjorts avseende barn i familjehem.

Kontakt