2007:22 Barn i familjehem i Blekinge län 2005 - 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:22
Diarienummer:
701-0460-06
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2007:22

Denna rapport bygger på de förteckningar över barn som vistats i familjehem eller annat enskilt hem 2005 och 2006, som senast den 31 januari varje år ska skickas av kommunen till länsstyrelsen i länet. Förteckningarna har kompletterats med bl a uppgift om vårdnadsöverflyttningar som gjorts avseende barn i familjehem.

Kontakt