2007:21 Karakterisering av avfall till deponi Resultat från tillsynskampanjen 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:21
Diarienummer:
566-755-07
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2007:21

Avfallsdeponier är vad vi i dagligt tal kallar ”soptippar”. Det finns 10 aktiva deponier i Blekinge och runt 160 nedlagda som innehåller stora mängder miljö- och hälsofarliga material och ämnen. Många av dessa ämnen läcker ut i den omgivande miljön. För att bättre kontrollera vad som läggs på deponierna, samt hur lakvatten från dessa påverkar omgivande miljö, har ny lagstiftning antagits. Länsstyrelsen har därför under 2006 genomfört en tillsynskampanj för att kontrollera hur föreskrifterna efterlevs.

Kontakt