2007:20 Miljöskydd vid djurhållande verksamhet

Om publikationen

Löpnummer:
2007:20
Diarienummer:
503-2637-05
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag 2007:20

Under våren och sommaren 2005 genomförde länsstyrelsen ett tillsynsprojekt, om miljöskydd
vid djurhållande verksamhet, tillsammans med länets fem kommuner. Målet var att besöka lantbruksfastigheter som inte deltar i ”Greppa näringen” och som har under 25 djurenheter eller mindre areal än 50 hektar. Även andra verksamheter med djurhållning
ingick i projektet. Inspektörerna hade även möjlighet att kombinera detta projekt med tillsyn av djurhållningen enligt djurskyddslagen.

Kontakt