2007:20 Miljöskydd vid djurhållande verksamhet

Om publikationen

Löpnummer: 2007:20

Diarienummer: 503-2637-05

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår:

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Omslag 2007:20

Under våren och sommaren 2005 genomförde länsstyrelsen ett tillsynsprojekt, om miljöskydd
vid djurhållande verksamhet, tillsammans med länets fem kommuner. Målet var att besöka lantbruksfastigheter som inte deltar i ”Greppa näringen” och som har under 25 djurenheter eller mindre areal än 50 hektar. Även andra verksamheter med djurhållning
ingick i projektet. Inspektörerna hade även möjlighet att kombinera detta projekt med tillsyn av djurhållningen enligt djurskyddslagen.

Kontakt