2007:19 Sammanställning av beviljande projektmedel till hedersrelaterat hot och våld under perioden 2004-2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:19
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport
Omslag 2007:19

Samtliga länsstyrelser fick 2003 i uppdrag att kartlägga behovet av insatser för unga flickor och kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Kontakt