2007:19 Sammanställning av beviljande projektmedel till hedersrelaterat hot och våld under perioden 2004-2007

Om publikationen

Löpnummer: 2007:19

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Omslag 2007:19

Samtliga länsstyrelser fick 2003 i uppdrag att kartlägga behovet av insatser för unga flickor och kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Kontakt