2007:18 Kommuncentrum – avtryck i det moderna kulturarvet

Om publikationen

Löpnummer: 2007:18

Diarienummer: 436-8125-07

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 128

Publikationstyp: Rapport

2007:18 Kommuncentrum - avtryck i det moderna kulturarvet

Rapporten är en beskrivning av de kommuner som fanns i Blekinge mellan de stora kommunreformerna på 1950- och 1970-talen. I rapporten analyseras de avtryck som uppbyggnaden av den offentliga sektorn under 1900-talet har lämnat efter sig.

Kontakt