2007:17 Biobränslen i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2007:17

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2007:17

En undersökning av jord- och skogsbrukets produktionsmöjligheter. Användningen av biobränslen ökar starkt som ett led i vår strävan att minska utsläppen av växthusgaser samt att minska vår beroende av importerad olja. Kan Blekinges jord- och skogsbruk svara mot den ökande efterfrågan?

Kontakt