2007:17 Biobränslen i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2007:17
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2007:17

En undersökning av jord- och skogsbrukets produktionsmöjligheter. Användningen av biobränslen ökar starkt som ett led i vår strävan att minska utsläppen av växthusgaser samt att minska vår beroende av importerad olja. Kan Blekinges jord- och skogsbruk svara mot den ökande efterfrågan?

Kontakt