2007:16 Provfiske inom vattenområdet tillhörande Elleholms naturreservat

Om publikationen

Löpnummer: 2007:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport-2007-16

Provfiske inom vattenområdet tillhörande Elleholms naturreservat i Blekinge län, augusti 2006

Kontakt