2007:15 Marin inventering av makrovegetation öster om Listershuvuds naturreservat runt Hanö och Malkvarn hösten 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:15

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2007:15

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge ge nom -
för des en marin inventering av makrovegetation i
vattenområdet öster om Listershuvuds naturreservat
inklusive Hanö och Malkvarn den 27-28:e september
och den 16-17:e oktober 2006.

Kontakt