2007:15 Marin inventering av makrovegetation öster om Listershuvuds naturreservat runt Hanö och Malkvarn hösten 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:15
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2007:15

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge ge nom -
för des en marin inventering av makrovegetation i
vattenområdet öster om Listershuvuds naturreservat
inklusive Hanö och Malkvarn den 27-28:e september
och den 16-17:e oktober 2006.

Kontakt