2007:14 Rapport 2006 inom alkohol- och tobaksområdet i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:14

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2007:14

Under år 2006 ökade Systembolaget sin försäljning av alkoholdrycker i Blekinge län med 6 % omräknat till ren alkohol. Totalt har 4 700 500 liter alkoholdrycker sålts. Det är en ökning med 317 258 liter jämfört med år 2005. Försäljningen av alkoholdrycker i liter har i landet ökat
totalt med 7 %. I Blekinge har samtliga alkoholdrycker ökat i försäljning. Spritförsäljningen har ökat med 2 % och övriga alkoholdrycker har ökat med 7-8 %. Den största ökningen finns i Sölvesborg där den totala försäljningen i antal liter alkohol har ökat med 15 %.

Kontakt